Benauwd zijn

Benauwd zijn

Lieve mensen, er komt geen dag voorbij of ik lees wel ergens iets over mensen die om de een of andere reden benauwd. Kunnen we dan niet iets preventief doen? Ik denk het wel maar het zit nog niet zo in ons Zorgsysteem.

Longzieken

Bij een longziekte wordt je meestal doorverwezen naar een longarts. Die onderzoekt en of schrijft een medicijn voor. Soms word je daar goed mee geholpen, soms wat minder. Je ziet soms echter vervelende
bijwerkingen van medicijnen. Niet altijd even leuk. Ook lees je vaker hoe mensen schrijven dat hun longziekte is ontstaan als gevolg van medicijnen voor een eerdere ziekte. Dat is nog meer intriest.

Preventie

Zelf zou ik denken aan preventie en te zelfde tijd ook naar een natuurgeneeskundige te gaan. Die zal je niet genezen maar zorgt ervoor dat je lijf en longen wat meer gezond worden.
Daarnaast kun je denken aan natuurlijke ademondersteuning.

Zieke longen

Omdat je longen ziek zijn komt je ademen te kort. Die medicijnen die de dokter voorschrijft zijn om je longen beter te maken, maar je kunt ook je zieke longen helpen met ontspannen ademen. Een ademhalingsdeskundige inschakelen zou een goed idee zijn. Die zorgt ervoor dat je in diepe rust komt en ontspannen gaat ademen. Bij longfibrose is dat meer nog voornaam omdat je longen stijf en stug worden. Ook bij andere longzieken heeft dat meerder voordeel. Je longen raken daardoor ontspannen en nemen beter lucht op. Ik herinner me nu weer een man die ik trof bij een uitvaart. Hij liep voor mij de kerk in, stond even stil en nam eerst een paar happen lucht eer hij naar binnen ging. Dat wordt kritiek dacht ik en hield hem wat in de gaten. Op zeker moment zag ik dat hij het moeilijk kreeg. Ik stond van mijn plaats op, ging naast hem zitten en nam zijn paarsblauw en verkleumde handen vast. “Doe je iets in zorg, vroeg hij, nadat hij zich wat bekomen voelde, dan wil ik wel iets met je afspreken”. Terwijl verscheen op zijn gezicht een verlegen lach.

Benauwd bij ALS

Ook zij hebben er mee te maken. Schijnbaar is het goed geregeld voor mensen met ALS. Maar ik denk dat het beter kan. Nu wordt je longfunctie gemeten, en wanneer die onder de zestig procent is, kom je in aanmerking voor beademing
Niet dat je eerder moet beademend worden, maar je zou eerder kunnen denken aan natuurlijke adem-ondersteunende zorg. Dit als preventie, je blijft hiermee wat meer gezond. Ook omdat je met ALS in een bizarre situatie terecht, is zorg voor je welbevinden mooi meegenomen. Niet dat dit al je problemen oplost, maar het verlicht je klachten, en geeft diepe rust. Je krijgt een betere doorstroming ook naar je voeten toe. Bij mensen met ALS zijn die meestal ijs en ijskoud, en dit is niet aangenaam. De meesten van hen hebben daar onder te lijden.

Voedingssonde

Bij ALS gebeurt het vaker dat je moeite krijgt met eten, dan krijg je een voedingssonde geplaatst. Meestal gaat dat goed maar het gebeurt wel eens er zich problemen voordoen bij het krijgen van verdoving. Hoe goed dit ook geregeld wordt, soms krijg je net iets meer, waardoor je borst en rompspieren verdoofd raken. Dan wordt je ademen belemmerd en wordt je benauwd, dat geeft een akelig gevoel. In die omstandigheden een relaxatie en ademdeskundige naast je hebben zou mooi zijn.

Moeten er niet zo een stel mensen worden opgeleid in zorg voor het welbevinden van de patient? Zou je hem of haar daar niet een groot plezier mee doen?