Meer nog voor ernstig zieken verblijvend op de IC is welbevindenzorg van levensbelang.
Het ondersteunt hun eigen ademhaling waardoor welbevinden bereikt wordt.
Ze hebben er alle belang bij dat het ontwennen van de beademing voorspoedig verloopt.