ontspannen-1Het grote probleem bij ALS is het benauwd worden als gevolg van het minder adem halen. Medisch klinisch wordt regelmatig gemeten hoe het met hun longfunctie gesteld is.
Mensen zijn er gerust in als ze nog niet hoeven beademd worden.
Beademen gebeurt pas als ze maar een longinhoud van een 60 % hebben.
Om ademnood en veel ongemakken van dien voor te blijven is het verstandig om tijdig tot ademhaling ondersteunende zorg over te gaan.

Daardoor kunnen benauwdheid, ademnood en beademing worden voorkomen.
Als ademnood voorkomen wordt ziet het verwachtingspatroon bij ALS er anders uit.
Vertel me over je twijfels en vragen, over je onrust, ademnood en pijn.
Ik wil graag iets voor je doen.